Què és una herència?

Quan una persona mor, el seu patrimoni es transmet als hereus corresponents. El procés comença amb l’obtenció del certificat de defunció, obertura del testament (disposicions del difunt), la identificació de tots els béns que formen el seu patrimoni (inventari), i finalitza una vegada els hereus acceptin l’herència i s’assignin els béns.

Però, qui assigna el valor del patrimoni?, en cas de discussions o discrepàncies entre les parts sobre quin és el valor del patrimoni, com ho podem solucionar?, o quin valor donem per pagar els tributs corresponents?, i si volem arribar a un acord de repartir-nos els béns, quin valor l’assignem a cada cosa? Una valoració independent ens pot ajudar a donar solucions a aquestes qüestions. Amb el nostre servei de valoració, ValoraPatrimoni et pot ajudar a obtenir una valoració ajustada, ràpida i amb solvència professional per valorar tot el patrimoni del difunt.

Què heu de fer els hereus?

Recomanacions de les passes a fer abans de poder valorar:

  • Identificar tots els béns (“fer l’inventari de les coses“).
  • Recopilar tota la documentació (“les escriptures dels béns“) o, en cas d’un negoci en propietat, la informació financera (“els llibres comptables“).
  • Recopilar els rebuts de l’Impost Béns Immobles (IBI) de cada finca per tenir una primera idea del valor cadastral.
  • En cas d’altres béns (joies, peces d’art, vehicles, etc) recopilar tota la informació possible: factures originals, taxacions antigues, rebuts d’impostos pagats sobre aquests objectes, etc.

Com m’ajuda una valoració independent?

Tenir des del principi el patrimoni del difunt valorat per ValoraPatrimoni ens pot ajudar al fet que el procés d’assignació de béns entre els hereus sigui objectiu i ajustat. D’aquesta manera evitem bona part dels conflictes que s’originen pel fet de donar valor a cada bé, o que el valor el doni només una de les parts implicades,o que cada part doni un valor diferent. ValoraPatrimoni està obligada a seguir uns procediments i metodologia de valoració que fa que la seva feina sigui imparcial i, per tant, objectiva. Amb una taxació oficial homologada pel Banc d’Espanya, totes les parts implicades poden tenir el confort necessari per no entrar en conflicte sobre COM O QUI VALORA EL PATRIMONI.

Alguns exemples pràctics…

Disputa amb l’Agència Tributaria

Què passa si rebo una notificació de l’Administració on em donen un valor diferent al declarat per mi?, i si no estic d’acord?. Puc discutir aquest valor? En cas de disputes de valor amb l’Agència tributària que correspongui, nosaltres et podem ajudar a decidir si val la pena o no discutir aquest valor assignat; i en el seu cas, et farem una valoració oficial per a què et serveixi en el teu procediment d’impugnació.

Desacord entre les parts

En el cas que una de les parts proposi un valor que no estic d’acord, què puc fer o quines alternatives tinc? ValoraPatrimoni pot realitzar una valoració alternativa, imparcial i oficial, per a què serveixi d’argument o negociació amb l’altra part. Fins i tot, en cas, de judici, podem ser els teus perits. 

Parlem-ne!

Posa’t en contacte amb nosaltres i mirem conjuntament com podem ajudar-te.

Menú
caCA